Pozvánka na voľnočasové aktivity počas jarných prázdnin