50. výročie futbalového turnaja o Oľchovianský pohár