r.2015 - posedenie so spoluobčanmi pri priležitosti sviatku Úcta k starším