Skip to main content

Zemplín Veterán Club

Zemplín Veterán Club

Zemplín Veterán Club Michalovce organizuje 15. ročník Zemplín Veterán Rallye, podujatie zaradené medzi TOP podujatia Košického kraja. V súvislosti s týmto podujatím dňa 25. júna 2021 ( piatok ) v čase od 9.15 hod. -9.45 hod. prejde našou obcou smerom od Laškoviec -cez starý Ložín popri kostolu – Požiarnej zbrojnice – hlavnú križovatku – smer […]

Zber nadrozmerného odpadu

V priestore obecného úradu oproti kostolu je občanom obce k dispozícií veľkokapacitný kontajner na nadrozmerný odpad. Odpad môžete doviesť každý pracovný deň počas stránkových hodín. Do pristaveného kontajnera je možné uložiť odpad, ktorý nie je možné uložiť do bežnej odpadovej nádoby ako: – starý nábytok ( skrine, stoličky, stoly rozobratý na menšie časti), – koberce, […]

Nominácia do súťaže “KNIHA ZEMPLÍNA 2014-2020”

Obec Ložín nominovala do súťaže KNIHA ZEMPLÍNA 2014 – 2020 PRIPOVIDKI Z LOŽINA III od p. Štefana Varkondu- rodáka z Ložína. ( so súhlasom p. Varkondu)   Nominovaná kniha musí byť spätá s regiónom Zemplína, tematicky alebo osobou autora v textovej alebo obrazovej časti. O víťaznej knihe rozhodne čitateľská verejnosť online hlasovaním, ktoré bude sprístupnené […]