Skip to main content

Podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti na rok 2019

Podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti na rok 2019

Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach sú všetci daňovníci, ktorým v roku 2018 vznikla daňová povinnosť, povinní do 31. januára 2019 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Povinnosť podať daňové priznanie je povinný: daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť( dom, pozemok) počas roka 2018 (kúpou, darovaním) a zmena vlastníctva je zapísaná v Katastri nehnuteľností […]