Skip to main content

Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v obci Bracovce, Falkušovce, Kačanov a Ložín

  https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/odkanalizovanie-cistenie-odpadovych-vod-obci-bracovce-falkusovce-kacan   Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k zámeru o navrhovanej činnosti do 21 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa §23 ods. 4 na adresu: Okresný úrad Michalovce odbor starostlivosti o životné prostredie Námestie slobody 1 071 01  Michalovce.   Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenje lehote doručené dotknutej obci.