Skip to main content

PRIPOVIDKI Z LOŽÍNA IV

Na budúci rok – 2022  čaká našu obec  milá udalosť. Obec Ložín bude sláviť 795. výročie prvej písomnej zmienky. Pri tejto príležitosti náš rodák Štefan Varkonda, ktorý je autorom knižiek PRIPOVIDKI Z LOŽÍNA I, II, III chystá už štvrté pokračovanie pútavého čítania o Ložíne, o živote v obci,  o zvykoch a tradíciách. Varkonda Vám – ložínčania posiela ukážku pripravovanej štvrtej […]

Zemplín Veterán Club

Zemplín Veterán Club

Zemplín Veterán Club Michalovce organizuje 15. ročník Zemplín Veterán Rallye, podujatie zaradené medzi TOP podujatia Košického kraja. V súvislosti s týmto podujatím dňa 25. júna 2021 ( piatok ) v čase od 9.15 hod. -9.45 hod. prejde našou obcou smerom od Laškoviec -cez starý Ložín popri kostolu – Požiarnej zbrojnice – hlavnú križovatku – smer […]

Zber nadrozmerného odpadu

V priestore obecného úradu oproti kostolu je občanom obce k dispozícií veľkokapacitný kontajner na nadrozmerný odpad. Odpad môžete doviesť každý pracovný deň počas stránkových hodín. Do pristaveného kontajnera je možné uložiť odpad, ktorý nie je možné uložiť do bežnej odpadovej nádoby ako: – starý nábytok ( skrine, stoličky, stoly rozobratý na menšie časti), – koberce, […]