Skip to main content

Informácie COVID – 19

Informácie COVID – 19

Vážení občania, v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 zverejňujeme dôležité informácie, ktoré nájdete na  na webovom sídle úradu verejného zdravotníctva: www.uvzsr.sk ako aj vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. V súvislosti s možným šírením vírusu COVID 19, vyzývame občanov obce, aby v plnom rozsahu rešpektovali a dodržiavali usmernenia a postupy zamedzujúce šíreniu vírusu COVID 19 Call centrá: – […]