Narodil som sa v Ložíne 18.10.1932 a tam som pôsobil kým som neodišiel na štúdium.

V roku 1952 som maturoval v Turčianskych Tepliciach.

Od 1.8.1958 – 15.11.1961 sek. Lekár Fakultná nemocnica Košice, Rastislavova 43.

15.11.1961 – 31.7.1974 odborný asistent Lekárska fakulta UPJŠ Košice.

Od 1.8.1974 – 28.2.1993 prednosta interného oddelenia Fakultnej nemocnice Košice.

Od 28.2.1993 lekár samostatne pracujúci, Fakultná nemocnica Košice.

1981 získaná vedecká hodnosť kandidáta lekárskych vied.

1983 získaná vedecká hodnosť docenta pre odbor vnútorne choroby.

Od roku 1993 som na starobnom dôchodku a pracujme príležitostne na ambulancii všeobecného a interného lekárstva.

Za svoju prácu som bol opakovane ocenený rôznymi vyznamenaniami.