alfonz_tormaNarodil sa 7.5.1934 v Ložíne.

Gymnázium v Michalovciach ukončil v roku 1953. Potom absolvoval Vysokú školu zemêdêlskú a lesnícku v Brne – Záhradnú fakultu v Ledniciach na Morave.

Neskôr pracoval 22 rokov v ZARES-e Bratislava ako vedúci projekčného strediska pre zeleň a záhradnú architektúru. Do roku 1993 realizoval okrem iných projektov i rekonštrukciu

  • Sadu Janka Kráľa v Bratislave- Petržalka,
  • Zámockej záhrady Dolná Krupá,
  • Medickej záhrady v Bratislave,
  • Kúpeľného ostrova v Piešťanoch, ktorý zvíťazil v celoštátnej súťaži.

Bol spoluautorom Československej expozície záhrad na svetovej výstave vo Viedni, a spoluautorom obnovy mohyly M.R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji.

Navrhol a realizoval mnohé verejné parky:

  • areál hier Radosť u Štrkoveckého jazera v Bratislave,
  • park K. Šmidkeho,
  • zeleň bratislavského sídliska Karlova Ves Kútiky,
  • zeleň cintorína v Bratislave – Ružinov

Ďalej v Bratislave projektoval a realizoval úpravy u novostavby Slovenského národného divadla, v okolí a interiéroch Národnej banky SR a Slovenskej poisťovne.

Od roku 1993 je spoluautorom viacerých projektov EKO-FLÓRY. Má podiel i na štúdii úpravy záhrady pri sídle prezidenta SR v Bratislave, krajinársky upravoval vodné dielo Selce na Váhu. Ku krajinným úpravám patrí aj vegetačná úprava dialnice Bratislava – Kúty. Navrhol strešné záhrady verejných stavieb.