michal_vasilkonarodil sa v Ložíne, 12.4.1935, tu vychodil Ľudovú školu, ročníky 1 až 4, potom pokračoval v meštianskej škole v Michalovciach, ktorú ukončil gymnaziálnym štúdiom. V rokoch 1955 – 59 študoval na Vysokej škole technickej v Košiciach, odbor technológia strojárenstva.

V Ložíne žil do roku 1959, kde sa počas tejto doby venoval športu, hlavne futbalu, ktorý aktívne hrával za rodnú obec a tiež dedinskému divadlu. Po obdržaní umiestnenky do Tatravagónky Poprad sa presťahoval aj s celou rodinou do Popradu. Tu pracoval na poste technológa, potom vedúceho výroby, výrobného riaditeľa a napokon riaditeľa podniku. Počas života v Poprade sa venoval rôznym spoločenským aktivitám v podniku, ako aj v meste. Hrával tu aktívne futbal, trénoval mládež, zastával rôzne funkcie vo futbale, ako aj v mestskej TJ. Veľkú zásluhu mal pri výstavbe futbalového a hokejového štadióna v Poprade, za čo získal viacero ocenení, či vyznamenaní, od mesta Poprad. Dôchodok prežíval v Ložíne, až do svojej smrti, v roku 2001.