jan_gulasNar. 25.4.1925, v Ložíne. Ako trojročnému mu zomrel otec, mladší brat mal 3 mesiace. Pre veľmi zlé sociálne pomery, odišiel už ako 13 ročný pracovať na majer “BISCE” (Cukrovár Trebišov), kde príležitostne pracoval do roku 1944.

Počas II. svetovej vojny, v decembri 1944 dobrovoľne vstúpil do I. čsl. armádneho zboru, v radoch ktorého bojoval až do skončenia vojny. Koniec vojny ho zastihol pri Prostějove na Morave, 17. mája 1945 sa zúčastnil na slávnostnej vojenskej prehliadke v Prahe, z príležitosti ukončenia II. svetovej vojny.

V roku 1957 ukončil maturitou Obchodnú akadémiu v Poprade, v rokoch 1958 – 1960 absolvoval popri zamestnaní 6 semestrový kurz na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave.

V roku 1951 nastúpil do zamestnania na Mestský úrad v Starom Smokovci, vo Vysokých Tatrách pôsobil vo vedúcich funkciách až do roku 1989, kedy ako riaditeľ hotela SLOVAN v Tatranskej Lomnici odišiel do starobného dôchodku. Za svoju činnosť (a za pôsobenie počas II. svetovej vojny) obdržal viacero našich, ruských a ukrajinských vyznamenaní.