michal_kemenasNarodil sa 26.10.1924 v Ložíne. V roku 1941 odišiel z Ložína, za prácou a možno lepším životom do Nemecka, kde 10 rokov pracoval na gazdovstve u súkromne hospodáriaceho roľníka. V roku 1950 nastúpil do priemyselnej fabriky na výrobu turbín, pre potreby vodných a tepelných elektrárni – na výrobu elektrickej energie.

Po dovŕšení 60 rokov odišiel do dôchodku – penzie.

V roku 1953 sa oženil, s manželkou majú 2 deti – syna a dcéru a už aj 5 vnúčat, v roku 1973 si postavil rodinný dom. Nezabúda ani na rodnú obec Ložín, ktorú v roku 1996 navštívil, spolu so svojou dcérou, zaťom a jedným z vnúčikov. Medzitým navštívil aj svojich vrstovníkov p. Pavla Ďurčáka (za kostolom), p. Pavla Štátnika a už nebohého p. Michala Bocana. Pri tejto príležitosti položil aj veniec na hrob svojich rodičov, na miestnom cintoríne, v Ložíne.

Jednoduchý dedinský chlapec, no pracovitý Slovák – Ložínčan, sa svojou prácou, svojimi rukami, presadil a prebil, v cudzom svete a postavil sa pevne na vlastné nohy. Žije v Nemecku, mestečko Bad Lippspringe.