michal_samudovskyNarodil sa r. 1926 v Kačanove, okr. Michalovce, po ukončení základnej vojenskej služby nastúpil, v r. 1951, ako riaditeľ Základnej školy v Ložíne, spolu so svojou manželkou Annou, kde pôsobil do roku 1955. Mimo pedagogickej činnosti sa venoval aj iným aktivitám, no predovšetkým to bol šport, zvlášť futbal a volejbal. V Ložíne pozdvihol vzťah k futbalu, predovšetkým u miestnych mladých ľudí a futbalové družstvo začalo dosahovať vynikajúce výsledky. Celý Ložín žil futbalom, nielen mladí, ale aj starší. Ložín sa stal víťazom okresnej súťaže a postúpil do krajských súťaží. Aj tu dosahovali Ložínskí futbalisti pekné výsledky. Podmienkou štartu v krajskej súťaží malo byť “ohradené ihrisko”, túto podmienku Ložínskí futbalisti dokázali spĺniť v priebehu jedného týždňa a urobili aj práce naviac a to lavičky na sedenie pre divákov, vďaka iniciatíve Michala Šamudovskeho a pracovitým rukám futbalových nadšencov a hráčov, skoro každý občan obce bol napomocný. Po blízku mali dobrý zdroj dreva, les Oľchov a tiež prebytočné drevo zo železničnej stanice Bánovce n/O.
Najviac jemu a manželke Anne utkvela v pamäti táto zostava: Michal Šamudovský, Michal Roka, Juraj Varkonda, Michal Vasiľko, Pavol Sivák, Alfonz Torma, Anton Torma, Ján Katančík, Pavol Katančík, Ján Marciník, Anton Kohút, Juraj Šestko, Michal Lukáč, Michal Geroč (Ondo).
Cez týždeň sa trénovalo na Dolišču, v nedeľu hneď po obede bol zraz futbalistov na školskom dvore, potom nasledovalo ihrisko. Tréningy pozostávali z teoretickej časti, kde Michal Šamudovský (v škole) kreslil názorne na tabuľu postavenie hráčov na ihrisku, smer prihrávok, útok, pohyb obrany a pod.
Každá futbalová nedeľa bola sviatkom všetkých Ložínčanov, nielen mužov, mládeže, ale aj žien.
Bohužiaľ, tento športový duch sa z našich dedín vytratil. Svet by bol o veľa lepší a krajší, ba aj ľudia v ňom.
Spracovala p. Anna Šamudovská, 83 r.manželka neb. Michala Šamudovského, v 09/2012, Trnava pri Laborci

Na fotografii zľava: Michal Vasiľko, Michal Šamudovský a Juraj Varkonda