gabriela_pradovaNarodila sa 4. júla 1951 v Ložíne.

Časť svojho detstva prežila so svojimi rodičmi v Snine.
Základnú školu ukončila v Bracovciach a Gymnázium v Michalovciach.
V roku 1969 odchádza študovať na Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach.
Po absolvovaní univerzitného štúdia začala pôsobiť ako sekundárna lekárka na kožnom oddelení v Nemocnici v Michalovciach a od roku 1981 pracuje ako samostatná lekárka na kožnej ambulancii na Poliklinike.
V roku 1996 si zriadila súkromnú zdravotnú prax v odbore dermatovenerológia a odvtedy nepretržite pracuje ako odborná kožná lekárka.
Počas svojej profesnej praxe absolvovala špecializačnú prípravu z dermatovenerológie, kozmetológie i korektívnej dermatológie na Inštitúte lekárov a famaceutov v Bratislave.
V roku 1991 absolvovala stáž na súkromnej dermatologickej klinike v štáte Florida v USA.
Lekárka sa vo svojom odbore aj naďalej sústavne vzdeláva účasťou na rôznych kongresoch doma i v zahraničí. Získané vedomosti odovzdávala na stredných odborných školách v rámci prednáškovej činnosti. Pôsobila ako lektorka, v Akadémii vzdelávania v odbore kozmetológia a odborný poradca pre kozmetiku.
Je pozývaná na viaceré diskusné relácie v TV Mistral, a svojou publikačnou činnosťou prispieva do viacerých domácich periodík.
V súčastnosti je členkou Správnej rady NsP Š. Kukuru v Michalovciach.

V roku 1991 sa stala členkou Kresťansko-demokratického hnutia a zároveň členkou Predsedníctva KDH v Michalovciach. Štyri volebné obdobia od roku 1991 bola poslankyňou Mestského zastupiteľstva v Michalovciach i členkou mestkej rady.
V období 1990 – 1992 pôsobila ako poslankyňa Snemovne národov Federálneho zhromaždenia v Prahe. Od roku 2006 je poslankyňou Košického samosprávneho kraja.

Lekárka sa so zanietením a celým srdcom odovzdáva medicíne a denne slúži svojim pacientom. Požíva úctu, obdiv i veľké uznanie širokej verejnosti. Je vyhľadavanou kožnou lekárkou v celom regióne. Svoju prácu a rodinný život harmonicky skĺbila vďaka neochvejnej podpore manžela a dvoch synov.

Veľkými životnými vzormi sú jej nebohí rodičia a matka Tereza.

Od roku 1977 žije s celou rodinou v Michalovciach, ale Ložín je stále miestom, kde sa cíti doma. Tu, v rodnom domčeku oddychuje, čerpá energiu a zveľaďuje hodnoty po rodičoch pre svojich najbližších. Je vďačná za každý kontakt so svojimi rodákmi, príbuznými i spolužiakmi.