stefan_povchanic

Narodil som sa v Ložíne, na Kapituli, dňa 14. novembra 1939. Do základnej školy som chodil v rodnej obci (bola pri kostole) a meštianku som vychodil v susedných Bracovciach. Tu som už začal literárne tvoriť a písať básne. V rokoch 1954-57 som študoval na Gymnáziu v Michalovciach. Zapísal som sa do triedy, ktorá mala francúzštinu. Spôsobil to Števo Varkonda, autor Pripovidok z Ložína. V lete pred gymnáziom som si bol u neho požičať knižku a on si v záhrade práve čítal čosi po francúzsky. Tá krásna reč ma natoľko zaujala, že sa vlastne stala mojím osudom. Po gymnáziu som sa prihlásil na štúdium jazykov na Filozofickej fakulte v Bratislave a po skončení štúdia (1962) som sa stal asistentom na Katedre románskych jazykov, kde som prednášal nasledujúcich 44 rokov francúzsku literatúru. V rokoch 1965-1966, ako mladý asistent, som študoval na Centre européen universitaire v Nancy, kde som si pripravil doktorskú prácu. V roku 1984 som bol menovaný docentom a v roku 1996 univerzitným profesorom francúzskej literatúry.

S kolektívom autorov som napísal prvé slovenské Dejiny francúzskej literatúry (1995). Neskôr ma zaujalo využitie grafiky v literárnej vede. Z tejto oblasti som vydal dve knihy: Literárne grafikony (1996) a Dynamika literárnych systémov (2011). Medzitým som vydal Eléments de versification française (2004) – učebnicu francúzskeho verša. Popri tom som aj veľa prekladal, najmä diela francúzskych klasikov (Molière, Corneille, Hugo) a napísal som niekoľko desiatok štúdií k slovenským vydaniam francúzskych autorov.

V rokoch 1989-93 som pôsobil na Univerzite v Štrasburgu ako lektor slovenského jazyka a v rokoch 2001-2003 som bol hosťujúcim profesorom na Inštitúte východných jazykov a civilizácií v Paríži (INALCO). Tu som napísal a vydal prvé dejiny slovenskej literatúry vo francúzštine (Histoire de la littérature slovaque, 2003)

Po odchode z Filozofickej fakulty UK pôsobím od roku 2007 na Fakulte aplikovaných jazykov Ekonomickej fakulty v Bratislave. Na Fakulte medzinárodných vzťahov prednášam budúcim diplomatom francúzske reálie, kultúru a civilizáciu a interkultúrnu komunikáciu. Pripravil som viacero príručiek, spomeniem aspoň Úvod do interkultúrnej komunikácie (Initiation à la communication interculturelle, 2012), alebo Základy francúzskej civilizácie (Eléments de civilisation française, 2010) resp. Základy slovenskej civilizácie (Eléments de civilisation slovaque, 2009), posledné dve s kolektívom kolegov.

V roku 2005 mi vtedajší francúzsky prezident Jacques Chirac za šírenie francúzskej kultúry a jazyka udelil titul Rytier francúzskeho národného Rádu za zásluhy (Chevalier de l’Ordre national du Mérite).