anton_durcakNarodil sa 26.5.1912 v Ložíne. Kňažskú vysviacku prijal 2.2.1937. Pôsobil ako kaplán vo Valalikoch, Budkovciach, Zbinciach, Starom, Humennom, Sečovciach, Bardejove, Sabinove, Michalovciach. V r. 1949 ako správca fary v Hanušovciach n/T a od r. 1959 ako správca fary v Sabinove a zástupca okr. dekana v Prešove.

Zomrel náhle 8. mája 1987, pochovaný je na mestskom cintoríne v Sabinove.