Vážení občania,

v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 zverejňujeme dôležité informácie, ktoré nájdete na  na webovom sídle úradu verejného zdravotníctva: www.uvzsr.sk ako aj vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

V súvislosti s možným šírením vírusu COVID 19, vyzývame občanov obce, aby v plnom rozsahu rešpektovali a dodržiavali usmernenia a postupy zamedzujúce šíreniu vírusu COVID 19

Call centrá:

– Národné centrum zdravotníckych informácií – 0800 221 234

– Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682

– Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841

 

Download (PDF, 1.66MB)