Toto webové sídlo www.obeclozin.sk spravuje Obec Ložín a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu: 

Obecný úrad Ložín
Ložín č. 31
072 05 Bracovce
IČO: 00325449
Samosprávny kraj: Košický
Okres: Michalovce
Počet obyvateľov: 804
Rozloha: 825 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1227

 

Starosta :  Mgr. Monika Pastírová,

kontakt: starosta.lozin@gmail.com, alebo  monika.pastirova@lozin.dcom.sk,

Tel.: +421 56 / 649 53 16, Mobil: +421 902 918 700

 

Sekretariát:

Pracovníčka obecného úradu: Mgr. Lenka Tormová

kontakt: lenka.tormova @lozin.dcom.sk

 

Tel.: +421 56 649 53 16, Mobil: +421 902 918 703

 

Účtovník obce: Mgr. Ingrid Körösiová

Kontakt: ingrid.korosiova@lozin.dcom.sk

Tel.: +421 56 649 53 16, Mobil: +421 902 918 704

 

Kompetencie:
Obec Ložín je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Obec Ložín je zriadený v Trhovišti.

 

Úradné hodiny:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
7:00 – 15:00
7:00 – 15:00
7:00 – 17:00
7:00 – 15:00
7:00 – 13:00

aktualizované 16.10.2017

Technický prevádzkovateľ:

Stanislav Matej – StM servis

Lesná 72/9
078 01 Zbehňov
Slovenská republika
Tel.: +421 905548446
e-mail: kontakt@stm-servis.sk
www: http://www.stm-servis.sk

 

 

Napíšte nám