Zverejnenie úrovne vytriedenia odpadov  za rok 2021

Download (PDF, 280KB)

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2021

Download (PDF, 916KB)

Download (PDF, 1.42MB)

Download (PDF, 64KB)