Meno a priezvisko:
Kvetoslava Storošková
E-mail adresa:
kvetoslava.storoskova@lozin.dcom.sk