OZNAM o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže
Obec Ložín uznesením obecného zastupiteľstva č. 42 zo dňa 30.1.2015 schválilo odpredaj traktora ZETOR CRYSTAL.

e-img-1851e-img-1850