Na Na základe uznesenia vlády SR obecný úrad v Ložíne bude zatvorený. V neodkladných prípadoch nás kontaktujte telefonicky alebo emailom na:
– starostka obce: 0902 918 700, starosta.lozin@gmail.com,
– účtovníčka obce: 0902 918 704, ingrid.korosiova@lozin.dcom.sk,
– referentka obce: 0902 918 703, lenka.tormova@lozin.dcom.sk.