V obci prebiehajú práce VSD. a.s. na stĺpoch elektrického vedenia a domových prípojok.
Východoslovenská distribučná a.s. Vám bude individuálne, prostredníctvom svojich zamestnancov s oznamovať deň, kedy budú odpojené domácnosti od elektrického prúdu v jednotlivých častiach obce.