VSD prerušuje distribúciu elektrickej energie z dôvodu opravy domových prípojok a izolátorov a doplnenie istiacich skríň pre domové prípojky