Z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie sa pripravujú uznesenia okresných krízových štábov a RÚVZ, ktoré budú odporúčať zváženie otvorenia/neotvorenia škôl od 8. 2. 2021. Z uvedeného dôvodu sa naša ZŠ s MŠ Bracovce v pondelok 8. 2. 2021 neotvorí.
O ďalšom postupe Vás budeme včas informovať.
V pondelok 8. 2. otvárame len materskú školu pre deti, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre (zdravotníctvo, polícia, vojsko) alebo deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.
V 1.-9. ročníku základnej školy v pondelok 8. 2. naďalej pokračuje dištančné vzdelávanie.
Vedenie školy
ZŠ s MŠ Bracovce