V súvislosti s prípravou volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia 10. novembra 2018 obec Ložín

a) určuje a zverejňuje volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva:

– Volebný obvod: 1

– Počet poslancov obecného zastupiteľstva: 7 poslancov (Uznesenie č. 26/2018 k bodu 7 z rokovania Obecného zastupiteľstva, zo dňa 6.7.2018)

b) zverejňuje počet obyvateľov obce: 800 obyvateľov