Skip to main content

Oznam – Otváracie hodiny OU Ložín

Na Na základe uznesenia vlády SR obecný úrad v Ložíne bude zatvorený. V neodkladných prípadoch nás kontaktujte telefonicky alebo emailom na: – starostka obce: 0902 918 700, starosta.lozin@gmail.com, – účtovníčka obce: 0902 918 704, ingrid.korosiova@lozin.dcom.sk, – referentka obce: 0902 918 703, lenka.tormova@lozin.dcom.sk.

Oznam

Z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie sa pripravujú uznesenia okresných krízových štábov a RÚVZ, ktoré budú odporúčať zváženie otvorenia/neotvorenia škôl od 8. 2. 2021. Z uvedeného dôvodu sa naša ZŠ s MŠ Bracovce v pondelok 8. 2. 2021 neotvorí. O ďalšom postupe Vás budeme včas informovať. V pondelok 8. 2. otvárame len materskú školu pre deti, […]