Skip to main content

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja- informácie na link: https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/doprava/plan-udrzatelnej-mobility/oznamenie-dokumente.html Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie na adresu : Okresný úrad Košice Odbor starostlivosti o životné prostredie kraja Komenského 52 040 01 Košice