Návod:
Šípky pravo a vľavo – prejsť na ďalší obrázok
SL – (vpravo dole) – automatické, alebo manuálne prehliadanie
FS – (vpravo dole) – full screen – zobrazenie na celú obrazovku (ESC alebo znova FS zrušiť full screen mód)
GALLERY – (vľavo dole) – výber galérie
Popisy vľavo hore – ikona oka znamená počet zhliadnutí, ikonou palca dajte “like” fotografii