Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja- informácie na link: https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/doprava/plan-udrzatelnej-mobility/oznamenie-dokumente.html

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie na adresu :

Okresný úrad Košice

Odbor starostlivosti o životné prostredie kraja

Komenského 52

040 01 Košice