Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach sú všetci daňovníci, ktorým v roku 2018 vznikla daňová povinnosť, povinní do 31. januára 2019 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Povinnosť podať daňové priznanie je povinný:

  • daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť( dom, pozemok) počas roka 2018 (kúpou, darovaním) a zmena vlastníctva je zapísaná v Katastri nehnuteľností k 1.1.2019
  • daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné stavebné povolenie v roku 2018
  • daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie v roku 2018
  • daňovník, ktorý predal svoju nehnuteľnosť (dom, pozemok) v roku 2018  je povinný podať daňové priznanie na zánik daňovej povinnosti
Tlačivo k dani z nehnuteľnosti spolu s návodom na vyplnenie tlačiva si môžete stiahnuť tu: