NázovPopisDruhRokVeľkosť
Navrh_rozpoctu_2017.zipNávrh rozpočtu na rok 2017 (23.11.2016)zip20160,11 MB
VZN č.3 o miestnom poplatkuVZN obce č.3/2016 o miestnom poplatku pdf20160,77 MB
Ložín_zaverecny_ucet_obce_2015_NAVRHLožín záverečný účet obce 2015 NAVRHpdf20165,29 MB
Lozin_zapisnica_volby_05032016_podpisanaZápisnica okrskovej volebnej komisie - Voľby 2016pdf201610,76 MB
Lozin_odpis_zapisnica_volby_05032016_okres_urad_miOdpis zápisnice - Voľby 2016 - Okr. úrad Michalovcepdf201610,43 MB
PHSR Lozin finalPlán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ložín pdf20162,47 MB
Lozin_uznesenie_OcZ_131_12122015Výpis z uznesenia OcZ Ložín č.131 zo dňa 12.12.2015pdf2016133 kB
Výzva na CPVýzva na predloženie cenovej ponuky na "Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie/ohlásenie stavby s podrobnosťami dokumentácie na realizáciu stavby -rekonštrukcia Kultúrneho domu"zip20161,15 MB
Výzva na CPVýzva na predloženie cenovej ponuky na " Zlepšenie technického stavu osvetlenia v obci Ložín za účelom dosiahnutia úspory energie"pdf2015711 kB
Oznámenie o nájmeOznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov súp.č. 257 v budove bývalej starej škole za účelom otvorenia predajne potravín a zmiešaného tovarupdf2015951 kB
Uznesenie z 31.10.2014Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 31.10.2014pdf2014622 kB
Uznesenia 2014Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 14-1 až 14-5 za rok 2013zip20142,659 kB
Občianske združenie TatryObčianske združenie Tatry - Nelegálne skládky odpadupdf2013552 kB
Uznesenia 2013Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 13-1 až 13-4 za rok 2013zip20131,910 kB
Občianske združenie TatryObčianske združenie Tatry - Invazné druhy rastlínpdf2013515 kB
Trieda dorast1. trieda dorastencov -U19 rok 2012-2013pdf201266 kB
Uznesenia 2012Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 12-1 až 12-5 za rok 2012 zip20122,595 kB
3B trieda mužov3B trieda mužov rok 2012-2013pdf201242 kB
VZN 1/2012O miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady na rok 2013pdf2012296 kB
Trieda žiakov1. trieda žiakov -U15 rok 2012-2013pdf201226 kB
Výzva 1/2011Výzva o vypúšťaní žúmp a odpadovjpg2011113 kB
Uznesenia 2011Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 1-9 za rok 2011zip20114,519 kB
Uznesenia 2010Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 1-11 za rok 2010zip20104,728 kB
Výzva upozornenieVýzva - upozornenie o pietnom mieste cintorínpdf2010244 kB
Výzva - upozornenieVýzva - upozornenie pre majiteľov psovpdf2010316 kB
VZN ?/2009Správne poplatky fyzických a právnických osôb na rok 2010pdf2009242 kB
VZN 8/2009Miestne poplatky fyzických a právnických osôb na rok 2010pdf2009295 kB
VZN 2/2009O miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpadypdf20091,763 kB
Uznesenia 2009Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 1-8 za rok 2009zip20095,154 kB
Uznesenia 2008Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 01-04 a č. N01-N05 za rok 2008zip20084,148 kB
Uznesenia 2007Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 01-04 a č. N01-N05 za rok 2008zip20073,236 kB
VZN 4/2007O podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce na území obce Ložínpdf200747 kB
VZN 5/2007O rozhodovaní o úhradách za opatrovateľskú službu na území obce Ložínpdf200769 kB
VZN 6/2007Povodňový plán záchranných a zabezpečovacích prác obcepdf2007185 kB
VZN 2/2007O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmipdf200754 kB
VZN 3/2007O miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadypdf2007132 kB