NázovPopisDruhRokVeľkosť
2022-2_VZN_o_podmienkach_urcovania_a_vyberania_uhrad _za_sluzby_a_prenajom_priestorov_v_majetku_obce_Lozin-navrh.pdf2022-2_VZN_o_podmienkach_urcovania_a_vyberania_uhrad _za_sluzby_a_prenajom_priestorov_v_majetku_obce_Lozin-navrhpdf20220,39 MB
2022_1_VZN_prispevok_MS_a_strava_SJ.pdf2022_1_VZN_prispevok_MS_a_strava_SJpdf20220,39 MB
2022_1_VZN_o_strave_navrh.pdf2022_1_VZN_o_strave-navrhpdf20220,39 MB
VZN_c_3_miestne_poplatky.pdfVZN_c_3_miestne_poplatkypdf20200,41 MB
VZN_c_2_2020_omiestnych_daniach_a_miestnom_poplatku_za_komunanlne_odpady.pdfVZN_c_2_2020_omiestnych_daniach_a_miestnom_poplatku_za_komunanlne_odpadypdf20200,47 MB
VZN_c_1_2020_o_nakladani_s_odpadmi.pdfVZN_c_1_2020_o_nakladani_s_odpadmipdf20200,54 MB
2020_VZN_miestne_poplatky_navrh_2021.pdf2020_VZN_miestne_poplatky_navrh_2021pdf20200,41 MB
NOVE_VZN_odpady.pdfVZN - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ložínpdf20200,55 MB
Navrh_VZN_omiestnych_ daniach_2021.pdfNavrh_VZN_omiestnych_ daniach_2021pdf20200,48 MB
VZN_2019_o_miestnych_daniach.pdfVZN_o_miestnych_daniach_2019pdf20200,69 MB
VZN_socialnych_sluzbach.pdfVZN o sociálnych službáchpdf20190,13 MB
VZN_o_strave.pdfVZN o stravepdf20190,08 MB
VZN_poplatok_znecistovanie_ovzdusia_na pripomienkovanie.pdfO podrobnostiach vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia na území obcepdf20190,31 MB
VZN_miestne_referendum_final_na pripomienkovanie.pdfVZN o organizácii miestneho referenda v obci Ložínpdf20180,37 MB
VZN_Poriadok_pohrebiska_final_na pripomienkovanie.pdfVZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Ložínpdf20180,35 MB
VZN_volebne_plagaty_final_na pripomienkovanie.pdfVZN o podmienkach na umiestňovanie volebných plagátov a ďalších nosičov volebných informácií na verejnom priestranstve obce Ložínpdf20180,32 MB
VZN3_2016.pdfVZN 3/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadypdf20160,45 MB
VZN_o_strave_2016.pdfVZN 2/2016 o strave 2016pdf20160,29 MB
vzn_o_nakladani_s_odpadmi_1.pdfVZN č.1/2016 o nakladaní s odpadmipdf20160,55 MB
VZN_o_chove_psov_Lozin_2015.pdfVZN o chove psov Ložín 2015pdf20150,37 MB
VZN 2/2009O miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpadypdf20091,763 kB
VZN 4/2007O podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce na území obce Ložínpdf200747 kB
VZN 5/2007O rozhodovaní o úhradách za opatrovateľskú službu na území obce Ložínpdf200769 kB
VZN 6/2007Povodňový plán záchranných a zabezpečovacích prác obcepdf2007185 kB