ČísloPredmetSumaRokZverejnenéZmluvná stranaTyp súboru
322 0685ZDobrovolna_poziarna_ochrana-Zmluva_o_poskytnuti_ dotacie.pdf
3000,00€202216.5.2022DPO SRpdf
Zmluva_EM_ZoNFP_komunikacie_Lozin.pdf
580,00€202229.4.2022Lena Hujdičová, Poloreckého 2701/9, 85104 Bratislava-Petrýalkapdf
FURA_Priloha_3_k_zmluve_triedeny_zber.pdf
202216.3.2022FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovcepdf
DHZ_Zmluva_o_poskytnuti_dotacie_2022.pdf
202208.02.2022DHZ Ložínpdf
PRIMA_BANKA-Zmluva_o_beznom_ucte_soc.fond.pdf
202208.02.2022Prima Banka Slovensko a.s.., Hodžova 11, 010 11 Žilinapdf
Zmluva_o_vytvoreni_spol. DHZ_Lozin_Laskovce.pdf
202219.1.2022Obec Lškovce, Laškovce 36, 07201 Pozdišovcepdf
3619595001KOOPERATIVA_PZP_Vivaro-2022.pdf
202210.1.2022Kooperativa poisťovňa a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislavapdf
ZIKRA_zmluva_o_poskytovani_sluzieb_VO.pdf
1200,00€202210.1.2022ZIKRA s.r.o., Juzna trieda 8, 04001 Košicepdf
SIEA_Dodatok_c.6_k_zmluve_o_poskytnuti_NFP.pdf
202129.12.2021MŽP SR, Bratislavapdf
Dodatok č.1/2022FURA_Dodatok_1_2022.pdf
202120.12.2021FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovcepdf
Kupno_predajna_zmluva_Hornak.pdf
500,00€202106.12.2021Anton Horňák, Michalovcepdf
Dodatok č.5SIEA_Dodatok_c_5_k_zmluve_o_poskytnuti_NFP.pdf
202106.12.2021MŽP SR, Bratislavapdf
8100081501UNIQUA_8100081501_multifunkcne_ihrisko.pdf
202128.10.2021UNIQA pojišťovna, a.s., Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava,pdf
21/42/012/11UPSVaR_dohoda_par_12.pdf
202129.9.2021UPSVaR Mipdf
22/017/20 Dodatok c.1PRIMA_BANKA_Dodatok_c1_k_Zmluve_o_municipalnom_uvere.pdf
202110.9.2021Prima Banka Slovensko a.s.., Hodžova 11, 010 11 Žilinapdf
PZ-8100081501UNIQA PZ-8100081501_Obec Lozin_na_zverejnenie.pdf
202111.8.2021UNIQA poisťovňa a.s., Krasovského 15, 85101 Bratislavapdf
21/42/054/548Dohoda_21_42_054_548_aktivacna_cinnost_formou_MOS_UPSVaR_MI.pdf
202122.7.2021UPSVaR Michalovcepdf
Dodatok č.4SIEA_Dodatok _c_4_k_zmluve_o_poskytnuti_NFP.pdf
202113.7.2021MŽP SR, Bratislavapdf
jds_zmluva_o_dotciu_2021.pdf
1000,00 €20218.7.2021JDS-Základná org. Ložín, Ložín 95, 07205 Bracovcepdf
24ZVS0000013736FVSD_Zmluva_o_pripojeni_KD.pdf
202128.6.2021VSD a.s., Mlynská 31, 04291 Košicepdf
PRIMA_BANKA_Zmluva_o_ucte_Minicipalneho_uveru_Univrzal.pdf
20213.6.2021Prima Banka Slovensko a.s.., Hodžova 11, 010 11 Žilinapdf
22/007/21PRIMA_BANKA_Zmluva_o_municipalnom_uvere.pdf
20213.6.2021Prima Banka Slovensko a.s.., Hodžova 11, 010 11 Žilinapdf
Príloha č.2FURA_Priloha_c_2_k_zmluve_o_poskytovani_sluzieb.pdf
202124.5.2021FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovcepdf
321 0798DPO_Zmluva_c_321_0798_o_poskytnuti_dotacie_2021.pdf
3000,00 €202114.5.2021DPO SRpdf
Dodatok č.2dodatok_2_GARBICO_k_zmluve.pdf
202127.4.2021GABRICO, s.r.o., Jakobyho 2,04001 Košicepdf
5/2021Zmluva_o_statutarnom_audite_2021_Lozin.pdf
202122.4.2021Ing. Marta Nachtmannová, pdf
37/2020Zmluva_o_statutarnom_audite_2020_Lozin.pdf
202122.4.2021Ing. Marta Nachtmannová, pdf
KŽP-PO4-SC431-2017-19/G233SIEA_Dodatok_c.3_k_zmluve_o_poskytnuti_NFP.pdf
202121.4.2021MŽP SRpdf
Dodatok c.2VSD_Dodatok_c_2_k_zmluve_o_poskytovani_sluzby_osvetlenia.pdf
20217.4.2021VSD a.s. Košicepdf
GARBICO_zdravotechnicka_instalacia.pdf
202125.3.2021GABRICO, s.r.o., Jakobyho 2,04001 Košicepdf
ZMLUVA-Garbico-elektrika.pdf
202125.3.2021GABRICO, s.r.o., Jakobyho 2,04001 Košicepdf
Dodatok SLOVAK_TELEKOM_dodatok_k_zmluve_MS.pdf
202122.3.2021Slovak Telekom a.s., Bratislavapdf
Dodatok č.1STATISTICKY_URAD-dodatok_c.1_k_zmluve_o_vypozicke.pdf
202116.3.2021ŠU SR Bratislavapdf
Dodatok č.4NATUR_PACK_Dodatok_c.4.pdf
20219.3.2021NATUR-PACK a.s., Bajkalská 25, 82101 Bratislavapdf
Dodatok č.1 a č.2PB_bau_Dodatok_1_2.zip
186 814,49€20214.3.2021PB bau, s.r.o., Gaštanovas 259, 072 22 Stražskézip
Slovak_Telekom_Dodatok_k_Zmluve_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_ObU_2021.pdf
202126.2.2021Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, Bratislavapdf
Zmluva_na_dotacie_DHZO_2021.pdf
750,00€202119.2.2021DHZ Ložínpdf
DZS_MK_TRANS_sro_Zmluva_o_poskytovani_sluzieb_na_rok_2021.pdf
20213.2.2021DZS-M.K.TRANS s.r.o., Stanišná 3, 07101 Michalovcepdf
Dodatok 1/2021MK_TRANS_Zmluva_o_poskytnuti_sluzieb.pdf
202121.1.2021DZS-M.K.TRANS s.r.o., Stanišná 3, 07101 Michalovcepdf
Dodatok 1/2021FURA_dodatok_1_2021.pdf
202118.1.2021FURA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovcepdf
KRHZ-KE-VO-603/2020Ministerstvo_vnutra_Zmluva_o_vypozicke_a_priloha_c2_k_zmluve.pdf
20214.1.2021MV SR Bratislavapdf
Zmluva_na_dotacie_DHZ.pdf
1002,84€202029.12.2020DHZ Ložínpdf
USVRK-OIP- 2020/001620-074Zmluva_ospolupraci_Ministerstvo_vnutra_SR.pdf
202021.12.2020MV SR/ÚSVRKpdf
Zmluva_ZIKRA.pdf
1200,00€202017.12.2020ZIKRA s.r.o., Južná trieda 8, 04001 Košicepdf
SUSR_zmluva_o_vypozicke.pdf
20202.12.2020Štatistický úrad SRpdf
Dodatok č.2SIEA_dodatok_c.2_kzmluveoposkytnuti_NFP.pdf
462 367,3620201.12.2020MŽP SR Bratislavapdf
Zmluva_o_poskytnuti_dotacie_Rim_kat_farnost_Trhoviste.pdf
1000,00€20209.11.2020Rimskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Jána Krstiteľa, Trhovište 402pdf
2020/128/2652zmluva_o_nfv_00325449_Lozin.pdf
12 592,00€20205.11.2020MF SR Bratislavapdf
zmluva-chodniky_stary_Lozin.pdf
24 973,14 €20205.11.2020Ferstav spol.s.r.o., Nám.Slobody 55, 066 01 Humennépdf
Dodatok č.1DODATOK_c1_Gabrico.pdf
202015.10.2020GABRICO, s.r.o., Jakobyho 2,04001 Košicepdf
Obec_Lozin2020_dodatok.pdf
202012.10.2020VSE a.s., Mlynská 31, 04291 Košicepdf
20/42/010/16Dohoda_UPSVAR_§10_c_20_42_010_16.pdf
202012.10.2020UPSVaR Michalovcepdf
Zmluva_o_dielo-MAS.pdf
35 892,60€20207.10.2020System Capital Management s.r.o., Weferova 6, 04001 Košicepdf
1/2020Zmluva-kamery
5039,40€20205.10.2020NOVA TRAINING, s.r.o., Popradská 86, 04011 Košicepdf
20/42/012/18Dohoda_UPSVAR_§12_c_20_42_012_18.pdf
202010.9.2020UPSVaR Michalovcepdf
22/017/20Prima banka uverova zmluva
134 837,34€20209.9.2020Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, Žilinapdf
1/2020PB_bau_sro_zmluva_o_dielo_znizenie_energetickej_narocnosti_budovy_MS-oprava
176 679,83€202021.8.2020PB bau, s.r.o., Gaštanova 259, 07222 Stražskézip
2/2020GARBICO_sro_zmluva_o_dielo_znizenie_energetickej_narocnosti_budovy_KD-oprava
354 424,19€202021.8.2020GABRICO, s.r.o., Jakobyho 2,04001 Košicepdf
2/2020GARBICO_sro_zmluva_o_dielo_znizenie_energetickej_narocnosti_budovy_KD
354 424,19€20207.8.2020GABRICO, s.r.o., Jakobyho 2,04001 Košicepdf
Zmluva_ovytvoreni_spol.DHZ_ Lozin_Laskovce
20206.8.2020Laškovce č36, 07201 Pozdišovcepdf
1/2020PB_bau_sro_zmluva_o_dielo_znizenie_energetickej_narocnosti_budovy_MS
176 679,83€20203.8.2020PB bau, s.r.o., Gaštanova 259, 07222 Stražsképdf
ZIKRA_Dodatok k zmluve
202013.7.2020ZIKRA s.r.o., Juzna trieda 8, 04001 Košicepdf
MINET_Dodatok_kzmluve_opripojeni
202013.7.2020Minet Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 07101 Michalovcepdf
FURA_zmluva_triedeny_zber
20208.7.2020FURA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovcepdf
INNOGY_Dodatok_kzmluve_ododavke_plynu2020
202029.6.2020Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislavapdf
INNOGY_Dodatok_kzmluve_ododavke_plynu
202029.6.2020Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislavapdf
074KE220124PPA_dodatokc1_k zmluveoposkytnutiNFP_park
202026.6.2020PPA, Hraničná 12, 81526 Bratislavapdf
Dohoda 20-42-052-1682006_Dohoda_§52_aktivacna_cinnost_20-42-052-168
202011.6.2020ÚPSVaR Michalovcepdf
Dodatok č.1 - KˇˇZP-PO4-SC431-2017-19/G233SIEA_dodatok_c.1_kzmluveoposkytnuti NFP
20201.6.2020MŽP SR Bratislavapdf
PHZ-OPK1-2019-002959Zmluva_Ministerstvo_vnutra_Novostavba_garaze_pre_poziarnu_zbroj
30000,00 €202011.5.2020MV SR Bratislavapdf
320 0731Zmluva_dotacia_Dobrovolna_poziarna_ochrana
3000,00 €202023.3.2020DPO SR, Kutuzovova 17, 83103 Bratislavapdf
Dodatok č.3NATUR-PACK_dodatok_c_3_k_Zmluve_o_zabezpeceni_zdruzeneho_nakladania_s_odpadmi_z_obalov
202018.3.2020FURA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovcepdf
Dodatok č.1/2020FURA_dodatok_c_1_2020_k_zmluve_o_poskytovani_sluzieb_v_oblasti_nakladania_s_odpadmi
202018.3.2020NATUR-PACK a.s., Bajkalská 25, 82101 Bratislavapdf
20-24-054-167Dohoda_c_20-42-054-245_CnTP_3_opatr_2
20204.3.2020UPSVaRpdf
20-24-054-167Dohoda_c_20-42-054-167_CnTP_3_opatr_1
20204.3.2020UPSVaRpdf
Zmluva_ZS_Krymska
20204.3.2020ZŠ Krymská 5, 07101 Michalovcepdf
Zmluva_prima_banka
202025.2.2020Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 01011 Žilinapdf
Zmluva_o dielo_ uzemne_ konanie
400,00€202020.2.2020Ing. Ján Džuba, Nám. Slobody 584/9, 07301 Sobrancepdf
Zmluva_stavebny_dozor_EMDEN
5040,00€202013.2.2020EMDEN spol. s.r.o., ČSA 14, 04001 Košicepdf
Dohoda_o_urovnani_SOZA_2020
250,00€20203.2.2020SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislavapdf
Zmluva_poradenske_konzultacne_sluzby_Krakovska
100,00€20205.1.2020ZIKRA s.r.o., Hroncova 5, Košicepdf
Zmluva_o_poskytovani_auditorkych_sluzieb
700,00€201920.12.2019Ing. Marta Podolcová, štátny audítor, č.Lic. 338, ul. 9.mája 15, 07101 Michalovcepdf
CEZ ÚV SR: 827/2019Zmluva_o_poskytnuti_dotacie_na_rozvoj_sportu
10250,00€201918.12.2019ÚV SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislavapdf
074KE220124Zmluva_PPA_nen_fin_prispevok_prestavba_odd_zony_v_obec_parku
201921.11.2019PPA, Hraničná 12, 81526 Bratislavapdf
7965/2019Zmluva_NASES_o_poskytovani_el_sluzieb
201913.11.2019NASES, Kollárová 8, 917 02 Bratislavapdf
19459/2019Zmluva_o_poskytnuti_dotacie_za_st_rozpooctu-prevencia_kriminal
4000€201912.11.2019MVSR
Okresný úrad Košice
pdf
ZŠ J.Švermu - zmluva
74,40€201916.10.2019ZŠ J. Švermu 6, Michalovcepdf
Zmluva o dielo CSM -STAV
14988,50€201914.10.2019CSM-STAV s.r.o, Priemyselná 91, 07101 Michalovcepdf
ZS_Krymska_zmluva o poskytnuti_fin_prostr
49,60€201914.10.2019ZŠ Krymská, Krymská 5, 07101 Michalovcepdf
Zmluva_dotacie_DHZ
1500,00€20194.10.2019DHZ Ložínpdf
Dotacia_TJ_Druzstevnik_Lozin
3455,00€20194.10.2019TJ Družstevník Ložínpdf
2017/007EMDEN zmluva stavebný dozor - zníženie energetickej náročnosti verejných budov KD a MŠ so správnym dátumom podpisu zmluvy dňa 28.3.2017
17040,00€20179.8.2019EMDEN spol. s.r.o. Košice, ČSA 14, 04001 Košicepdf
Zmluva_o_poskytovani_sluzieb_Ing_Pucko
1500,00€201931.7.2019Ing.Štefan Pucko, Štiavnik 885, 013 55 Štiavnikpdf
PERISKOP_zmluva_o_poskytovani_sluzieb
201922.7.2019Periskop s.r.o.- člen Komensky Group, Park Mládeže 630/1, 04001 Košicepdf
Zmluva_o_dielo_chodniky
4200,00€20193.7.2019APRO, s.r.o. Trebišov, M.R.Štefanika 68/11, 07501 Trebišovpdf
39965Zmluva_o_poskytnuti_dotacie_DPOSR
3000,00€201918.6.2019DPO SR, Kutuzovova 17, 83103 Bratislavapdf
Zmluva_o_zriadeni_uctu
201910.6.2019Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 01011 Žilinapdf
prac_zdrav_sluzba
20196.6.2019MFour, s.r.o., A. Behunka 1848/64A, Bratislavapdf
Kupna_zmluva_kosacka
820,00€20196.6.2019Anton Miklušák, ul. Rabčická 372, Rabča, 02944pdf
Jednota_dochodcov_Slovenska_dotacia_z_rozpoctu_obce
1500,00€201928.5.2019Jednota dôchodcov Slovenska - základná organizácia Ložín, Ložín 95, 07205 Bracovcepdf
KŽP-PO4-SC431-2017-19/G233Zmluva SIEA
201924.5.2019 MŽP SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 81235 Bratislavapdf
Zmluva CO
100,00€20191.5.2019 Ing. Ján Kočiš BEPOP, Ľud. Kukorelliho 167/1, 071 01 Michalovcepdf
Prikazná zmluva_SOUS_DSA
201923.4.2019SSOŠ DSA, Komenského 12, 07501 Trebišovpdf
Dodatok č.2NATURPACK_dodatok k zmluve
20199.4.2019NATUR-PACK, a.s. Ružová dolina 6, 821 08 Bratislavapdf
ZŠ10/2019zmluva_ZS_Krymska.
20197.3.2019ZŠ Krymská 5, 07101 Michalovcepdf
48AGAL_zmluva_o_dielo
896,96 €201925.2.2019Tomasz Jan Zygmunt" AGAL", Hollého 60, Michalovcepdf
PP_PROTECT_zmluva_o_poskytovani_sluzieb
201919.2.2019PP PROTECT s.r.o., A.Bernoláka 2, 07101 Michalovcepdf
APD_Malcice_zmluva_o_sponzorstve
201919.2.2019Agropotravinárske družstvo Malčice, 07206 Malčicepdf
ZIKRA_zmluva o poskytovaní služieb pri verejnom obstarávaní
100,00€201911.2.2019ZIKRA s.r.o., Hroncova 5, 04001 Košicepdf
WAK_darovacia zmluva_2019
150,00€201922.1.2019WAK s.r.o., Staničná 1, 07901 V. Kapušanypdf
SKP19/01/1782019016_Komensky_zmluva201922.1.2019Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1/360, 04001 Košicepdf
Zmluva SPORTIKA GROUP s.r.o.1061,59€20186.12.2018SPORTIKA GROUP s.r.o., Klincová 37/B, 82108 Bratislavapdf
CEZ ÚV SR:1117/2018Zmluva__ poskytnuti_dotacie_na_podporu_rozvoju_sportu_20189 526,00€201830.11.2018ÚV SR, Námestieslobody 1, 81370 Bratislavapdf
201811005Zmluva o dielo10 538,40€201830.11.2018ENERCOM s.r.o., Novozámocká 102, 94905 Nitrapdf
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov ŠR 2018-2019248,00€201823.10.2018ZŠ Michalovce, J.Švermu 6, 07101 Michalovcepdf
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu na deň 21.10.201820188.10.2018Folklórna skupina Hatalovčan, Hatalov 249, 07216 Hatalovpdf
Dodavka_ovocia_MaddFruit_priloha_c3201820.9.2018M.A.D.D. FRUIT, s.r.o., Michalovska 10, 07301 Sobrancepdf
Dodavka_ovocia_MaddFruit201820.9.2018M.A.D.D. FRUIT, s.r.o., Michalovska 10, 07301 Sobrancepdf
Príloha c.3 k 5100307431S/2018Priloha_c_3_k_5100307431S_2018201823.8.2018VSD a.s., Mlynská 31, 04291 Košicepdf
Zmluva o dielo - rekonštrukcia šatní na futbalovom ihrisku Ložín201822.8.2018Dombyt SK, s.r.o., Bracovce 186, 07205pdf
6/2018zmluva_o_dielo_kamerovy_system130,00€201811.6.2018Ing. Jaromír Mihálik - Elektroprojekcia, Čakanovce 142, 04445 Čakanovcepdf
3/2018zmluva_kamerovy_ system_v_obci6250,80€201815.5.2018NOVA TRADING, s.r.o., Popradská 86, 04101 Košicepdf
38560Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR3000€201820.4.2018DPO SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislavapdf
Dodatok č.1Dodatok_k_Zmluve_o_poskytovani_sluzieb_Lozin-AKCEPTA201819.4.2018AKCEPTA s.r.o., Rybničná 40, 83106 Bratislavapdf
Dodatok č.1Dodatok č.1 natur_pack201811.4.2018NATUR-PACK, a.s. Ružová dolina 6, 821 08 Bratislavapdf
180320Zmluva_o_dielo_c18032058,820181.4.2018IFOsoft s.r.o., Sabinovská 36, 08001 Prešovpdf
180317Zmluva_o_dielo_c18031779,220181.4.2018IFOsoft s.r.o., Sabinovská 36, 08001 Prešovpdf
556/2018Zmluva rd_556_2018123,8420181.4.2018Roľnícke družstvo Trhovište, 07204 Trhovište 446, pdf
Zmluva_grantovy_ucet_znizenie_energ_nar_ver_budov201823.3.2018Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 01011 Žilinapdf
73/2018Zmluva_TJ_20187000,00€201818.3.2018TJ Družstevník Ložínpdf
zmluva_moad80,00€20181.3.2018MOAD, s.r.o., Jesenná 6, 04001 Košicepdf
zmluva_WAK150,00€20185.2.2018WAK s.r.o., Staničná 1, 07901 Veľké Kapušanypdf
zmluva_DHZ1800,00€20185.2.2018Dobrovo'lný hasičský zbor, 07205 Ložínpdf
Zmluva_auditorka_Ing_Podolcova700,00 €201826.01.18Ing. Marta Podolcová-štat. Audítor, č. lic. 338, 9.mája 15, 07101 Michalovcepdf
9/I/2018CRRKK_zmluva_o_poskytovani_sluzieb990,00€201823.1.2018CRR Košického kraja, n.o., Hraničná 2, 04017 Košicepdf
2008119Dodatok k zmluve o pripojení33,94€201815.1.2018Minet Slovakia s.r.o., Masarykova8365/108, 07101 Michalovcepdf
Zmluva o poskytovaní dotácie - kamerový systém5000,00€201714.12.2017MV SR - OÚ Košice, Komenského 52, 04126 Košicepdf
zmluva_o_dielo-Prestavba_oddychovej_zony_v_obecnom_parku148800,40€20171.12.2017Darien, s.r.o., Bukovecká 10, 04012 Košicepdf
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov201723.11.2017ZŠ Michalovce, ul. J. Švermu 6,07101 Michalovepdf
1/2018dodatok_Fura_sro.pdf201715.11.2017Fura s.r.o., Jantarova 1,0410 Košicepdf
Zmluva o dielo - Prestavba oddychovej zóny4950,00€201714.9.2017EX ID, d.r.o., ul.Varichovská 51, 07501 Trebišovpdf
subor_Saris_zmluva_o_umeleckom_vykone.pdf345,00€20173.8.2017František Novotný, 17.Novembra 172, 08001 Prešovpdf
kupna zmluva - ihrisko.pdf1,00€20176.7.2017Agro DiSCo s.r.o., Malčice 200, 07206 Malčicepdf
147422zmluva DHZ.pdf1400,00€201729.6.2017DPO SR, Kutuzovova 17, 83103 Bratislavapdf
PZ 1239000454Kooperativa_poistna_zmluva_§52.pdf20,48€201717.5.2017Kooperativa poisťovňa a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava pdf
Z2017/014topset_solution_licencia_softver_registratura.pdf155,00€20175.5.2017TOPSET Solution s.r.o. Hollého 2366/25B, 90031 Stupavapdf
40/52/2017UPSVaR_Mi_Dohoda č.40-§52-2017_AC_MOS.pdf3772,80 €201728.4.2017UPSVaR Michalovcepdf
5/2017-VZNKSK_zmluva_o_poskytnuti_dotacie_na_oslavy_obce.pdf1500,00 €201721.4.2017Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 04266 Košicepdf
Zmluva TJ 1
Zmluva TJ 2
Zmluva TJ 3
201720.4.2017TJ Družstevník Ložín, 07205 Ložínjpeg
CVC_zakladna_skola_J_A_Komenskeho.pdf20174.4.2017Základna škola, Michalovce,J.A.Komenského 1, 07101 Michalovcepdf
CVC_zakladna_skola_J_Svermu.pdf20174.4.2017Základna škola, Michalovce, J.Švermu 6, 07101 Michalovcepdf
CVC_zakladna_skola_T_J_Moussona.pdf201731.3.2017ZŠ T.J. Moussona, T.j. Moussona 4, 07101 Michalovcepdf
Z2017/008akcepta_sro_sluzby_suvisiace_s_ver_obstaravanim.pdf3000,00 €201729.3.2017AKCEPTA s.r.o., 07101 Michalovcepdf
Z2017/008EMDEN_zmluva_stavebny_dozor.pdf17040,00 €201727.3.2017EMDEN spol. s.r.o., ČSA 14, 04001 Košicepdf
LOVIS_plus_zmluva_energet_audit.pdf3000,00 €201722.3.2017LOVIS plus s.r.o., Južná trieda 117, 04001 Košicepdf
Zmluva_o_dielo_PHSR.pdf400,00€201716.3.2017Mgr. Juraj Marchevsjý, Korabinského 34, 08006 Ľuboticepdf
Zmluva-Lozin-VO_konzultacie_2017.pdf800,00€201715.3.2017ZIKRA s.r.o., Hroncova 5, 04001 Košicepdf
Dodatok č.1Dodatok_zmluva_o_poskytnuti_osvetlenia_VSD.pdf404,00€20171.3.2017VSD a.s., Mlynská 31, 04291 Košicepdf
Dodatok_c.1_zmluva_webove_sluzby _OULozin.pdf20,00€20171.3.2017Stanislav Matej - StM servis, Lesná 72/9, 07801 Zbehňovpdf
D2017001D2017001_DHZ_zmluva_dotacia.pdf2500,00€201724.2.2017Dobrovo'lný hasičský zbor, 07205 Ložínpdf
WAK_darovacia_zmluva.pdf150,00€20177.2.2017WAK s.r.o., Staničná 1,07901 Ve'lké Kapušanypdf
tz2016-12-14jv94TOPSET_licencna_zmluva.pdf110,00€201627.12.2016TOPSET Solution s.r.o. Hollého 2366/25B, 90031 Stupavapdf
3/2016Fura_dodatok_32016.pdf201630.9.2016Fura s.r.o., Jantarova 1,0410 Košicepdf
2/2016Fura_dodatok_22016.pdf201630.9.2016Fura s.r.o., Jantarova 1,0410 Košicepdf
1/2016Fura_dodatok_12016.pdf201630.9.2016Fura s.r.o., Jantarova 1,0410 Košicepdf
Zmluva_o_dielo_poziarna_zbrojnica_HOTOVAL_sro.pdf13078,20 €201620.9.2016HOTOVAL spol, s.r.o., objekt PD-Píla, 07204 Bánovce n/Opdf
Lozin_SIT_(1).pdf201617.8.2016pdf
0905/3000/2016Zmluva_o_poskytnuti_osvetlenia-1.pdf398,00 €201617.8.2016VSD a.s., Mlynská 31, 04291 Košicepdf
MADD_FRUIT.pdf20166.7.2016M.A.D.D. FRUIT, s.r.o., Michalovská 10,07301 Sobrancepdf
47/§52a/2016/ŠRDohoda_cislo_47_§52_2016_UPSVaR_MII.pdf201621.6.2016UPSVaR Michalovcepdf
49/§52a/2016/ŠRDohoda_cislo_49_2016_§54_SnZ_UPSVaR_MI.pdf201621.6.2016UPSVaR Michalovcepdf
D2016002Zmluva_o_poskytnutie_dotacie_TJ_Lozin.pdf4600,00 €201621.6.2016TJ Družstevník Ložín,07205 Ložínpdf
Zmluva_o_poskytnutí_fin_prostr_CVC_Mi.pdf62,00 €201621.6.2016Mesto Michalovcepdf
k PZ 1239000244Kooperativa_priloha_1_UP_§52_zoznam_poistených_osob.pdf201621.6.2016KOOPERATIVApdf
Natur_Pack_Zmluva_o_zabezpeceni_systemu_nakladania s_odpadmi.pdf201621.6.2016NATUR-PACK, a.s., Ružová dolina 6, 82108 Bratislavapdf
PZ 1239000244Kooperativa_poistna_zmluva_UP_§52.pdf25,02 €201621.6.2016KOOPERATIVApdf
7649Zmluva_c_76429_dotácia_DPO_SR.pdf700,00 €201621.6.2016Dobrovoľný hasičský zbor Ložín,07205 Ložínpdf
29/§52a/2016/ŠRDohoda _cislo_29_§52a_2016_SR_UPSVaR_MI.pdf696,78 €20167.6.2016UPSVaR Michalovcepdf
47/§52/2016Dohoda_cislo_47_52_2016_UPSVaR_MI.pdf3274,86 €20167.6.2016UPSVaR Michalovcepdf
49/2016 §54 ŠnZDohoda_cislo_49_2016_54_SnZ_UPSVaR_MI.pdf98737,72 €20167.6.2016UPSVaR Michalovcepdf
CHKO VI/57/2016Dohoda_o_spolupraci_pri_prekladke_bocianieho_hniezda.pdf20167.6.2016ŠOP SRpdf
-0Zmluva_o_poskytnutí_fin_prostr_CVC_Mi.pdf62,00 €20167.6.2016Mesto Michalovcepdf
Natur_pack_zmluva.pdf20167.6.2016NATUR-PACK, a.s., Ružová dolina 6, 82108 Bratislavapdf
k PZ 1239000244Kooperativa_priloha_1_UP_52_zoznam_poistených_osob.pdf20167.6.2016KOOPERATIVApdf
PZ 1239000244Kooperativa_poistna_zmluva_UP_52.pdf20167.6.2016KOOPERATIVApdf
Zmluva_auditorske_sluzby.pdf650,00 €201622.5.2016Ing. Marta Podolovcová, 9.mája 15, 07101 Michalovcepdf
003/2016Z_2016_003_Zmluva_o_aktualizacii_programov_Topset_Solution.pdf84,00€201615.3.2016TOPSET Solution s.r.o. Hollého 2366/25B, 90031 StupavaPDF
D_2016001_zmluva_dotacia_DHZ.pdf2800,00€20164.3.2016Dobrovoľný hasičský zbor Ložín,07205 LožínPDF
002/2016Z_2016_002_Mandatna_zmluva_PS_Agentura.pdf8400,00 €201629.1.2016PS Agentúra s.r.o., Malý Lipník 123,06546 Malý LipníkPDF
001/2016Z_2016_001_Zmluva_o_aktualizacii_dat_katastra_Topset_Solution.pdf57,60 €201629.1.2016TOPSET Solution s.r.o. Hollého 2366/25B, 90031 StupavaPDF
ZoD č. 2016/R/01ZLP_2015_0161_OPIS_zmluva_o_pripojeni_k_informacnemu;;;;;
_systemu_DCOM.pdf
15 000,00 €201515.12.2015Ing. Jozef Gonos-JEGON, Š.Kukuru 12, 07101 MichalovcePDF
ZLP-2015-0161/OPISZLP_2015_0161_OPIS_zmluva_o_pripojeni_k_informacnemu;;;;;
_systemu_DCOM.pdf
201515.12.2015DEUS, Kýčerského 5,81105 BratislavaPDF
3/2015/Z3_2015_Z_zmluva_o_dielo_Perfect_Consulting.pdf989,00 €201511.12.2015Perfect Consulting s.r.o., Južná triedda 66, PO BOX F23, 04303 KošicePDF
zmluva_o_poskytnuti_financnych_prostriedkov_CVC_Michalovce.pdf37,50 €201524.10.2015Mestský úrad, Nám. Osloboditeľov 30,07101 MichalovcePDF
511086225poistna_zmluva_materska_skola_Allianz.pdf229,60 €201522.10.2015Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s, Dostojevského rad4, 81574 BratislavaPDF
kupna_zmluva_rimskokatolicka_cirkev_greckokatolicka_cirkev.pdf13 000,00 €201516.10.2015Rúmskokatolícka cirkev,Trhovište 402, 07204 TrhovištePDF
zmluva_o_dielo_elektricke_konvektory_ObU_Jaroslav_Valko.pdf603,00 €201502.10.2015Jaroslav VaľkoPDF
0Zmluva o poskytovaní webových služieb 115,38 €201501.10.2015Stanislav Matej - StM servis, Lesná 72/9, 07801 ZbehňovPDF
KRHZ-KE-702/2015KRHZ_KE_702_2015_zmluva_o_vypozicke_hasicskeho_vozidla.pdf114 813,60 €201501.10.2015Slovenská republika-Ministerstvo vnútra, Pribinova 2,81272 BratislavaPDF
016-15zmluva_Ing_Vladimir_Ladic_zodpovedny_auditor.pdf600,00 €201522.09.2015Ing. Vladimír LADIČ, Jána Holého79,07101 MichalovcePDF
Dohoda_o_poskytovani_udajov_pre_register_socialnej_poistovni.pdf201504.09.2015Sociálna poisťovňa, ul.29. Augusta 8a 10,81363 BratislavaPDF
kupna_zmluva_MADD_FRUIT.pdf201502.09.2015M.AA.D.D. FRUIT, s.r.o., Michalovská 10,07301 SobrancePDF
Zmluva_o_uzavreti_buducej_zmluvy_Natur_Pack.pdf201526.08.2015NATUR-PACK, a.s., Ružová dolina 6, 82108 BratislavaPDF
1/2015DODATOK_k_zmluve_c1_2015_FURA.pdf130,00 €201524.08.2015Fura s.r.o., Jantarova 1,0410 KošicePDF
dodatok_c1_zmluva_o_dielo_Jaroslav_Valko.pdf544,00 €201506.07.2015Jaroslav VaľkoPDF
1-18597931933zmluva_MS_zmluva_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_T_com.pdf19,99 €201504.05.2015Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762 BratislavaPDF
zmluva_o_najme_nebytovych_priestorov;;;;;;;
_Ing._Jozef_Semes_SEM_MIX.pdf
70,00 €201530.03.2015Ing. Jozef Semeš SEM-MIX, Maľčice 87,07206PDF
zmluva_o_dielo_Jaroslav_Valko.pdf2 075,00 €201523.02.2015Jaroslav VaľkoPDF
12/201512_2015_najomna_zmluva_RD_Trhoviste.pdf72,24 €201511.02.2015Roľnícke družstvo, Trhovište 446, 07204 TrhovištePDF
zmluva_o_poskytnuti_dotacie_z_rozpoctu_obce_lozin_DHZ.pdf2 950,00 €201503.02.2015Dobrovoľný hasičský zbor Ložín,07205 LožínPDF
ZLP-2016-0543ZLP_2016_0543_Zmluva_o_pripojeni_k_informacnemu;;;;;
_systemu_DCOM.pdf
201515.01.2015DEUS, Kýčerského 5,81105 BratislavaPDF
zmluva_o_poskytovani_sluzieb_v_oblasti_nakladania;;;;;
_s_odpadmi_FURA.pdf
201507.01.2015Fura s.r.o., Jantarova 1,0410 KošicePDF
02/2014Zmluva o dielo - Výrub rizikových stromov 201412.12.2014Ing. Tomáš PetiPDF
0Zmluva o dielo - Oprava MŠ201422.10.2014Smriga Július MAĽBYSTAVPDF
40-000087670PO2014Zmluva o dodávke vody - Dom smútku201420.08.2014VS vod. spol. a.s.PDF
9127000290Poistná zmluva nehnuteľnosti201408.08.2014UNIQUAPDF
0Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu201429.07.2014RWE Gas SlovenskoJPG
126041061Poistná zmluva - Skupinové úrazové poistenie U12201401.07.2014KOOPERATIVAPDF
A/1293/02/2008Zluva o aktualizácii programov - Dodatok č.4201403.04.2014TOPSET Solution s.r.o.PDF
0Zmluva o poskytovaní právnych sluýieb201404.03.2014JUDr. RajtákováPDF
0Zamestnávateľská zmluva201320.12.2013ING Tatry-sympatiaPDF
691130103Zmluva o inzercii201314.03.2013RegionPRESS s.r.o.JPG
A/1293/02/2008Zmluva o aktualizácii programov - Dodatok č.3201322.01.2013TOPSET Solution s.r.o.JPG
M829021202Zmluva o vytvorení webovej stránky201220.09.2012Webex media s.r.o.PDF
22/011/11Úverová zmluva Dexia banka201201.08.2012Dexia bankaPDF
0Zmluva o bežnom účte_Dexia201201.08.2012Dexia bankaPDF
579/90/2011/ÚPZmluva o nájme nehnuteľnosti201201.08.2012VS Vod. spol. a.s.PDF
22/011/11Zmluva o úvere Dexia- Dodatok č.1201201.08.2012Prima bankaPDF
438/167/2012/ÚP438_167_2012_UP_Najomna_zmluva_vychodoslovenska_vodarenska_spol.pdf270,9720127.5.2012VS Vod. spol. a.s.PDF