PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY
v obci Ložín – 19. júl 2021 v čase od 8.30 hod. – do 15.30 hod.