Na budúci rok – 2022  čaká našu obec  milá udalosť. Obec Ložín bude sláviť 795. výročie prvej písomnej zmienky.

Pri tejto príležitosti náš rodák Štefan Varkonda, ktorý je autorom knižiek PRIPOVIDKI Z LOŽÍNA I, II, III chystá už štvrté pokračovanie pútavého čítania o Ložíne, o živote v obci,  o zvykoch a tradíciách.

  1. Varkonda Vám – ložínčania posiela ukážku pripravovanej štvrtej knižky “Pripovidki z Ložina“,

 

Naša šumna, ľubozvučna stara zempliňčina

 

Najkraša na švece

pre nas zempliňčina,

co nas u koľiskoj

naša mac učila.

 

Mi šicki špivame

ľem taki  špivanki,

chtori pocešujú

šerco našej mamki.

 

Ňit  krašoho hlasu

na calej rovňiňe,

jak tota špivanka

co o domoviňe.

 

 

Domovina moja

tot zemplinski chotar,

co z ňim Buh predavno

ľem nas obdaroval.