Dňa 2.12.2006 sa konali v Slovenskej republike voľby do orgánov miestnej samosprávy. V obci Ložín sa volieb zúčastnilo 415 voličov. Platných hlasov bolo 411. Starostom obce sa stal Ing. Ján ŠIMKO s počtom hlasov 208, Ignác ĎURČÁK získal 203 hlasov.

Poslancami obecného zastupiteľstva sa stali:
 

1. Ing. Ľudmila IVANOVÁ s počtom hlasov 174
2. Ing. Ľubomír KATANČÍK s počtom hlasov 128
3. Viera ONDO-EŠTOKOVÁ s počtom hlasov 127
4. Jana GELŽINSKÁ s počtom hlasov 115
5. Pavol ĎURÍK s počtom hlasov 115
6. Tomáš MATTA s počtom hlasov 110
7. Marián ĎURČÁK s počtom hlasov 108

Zástupcom starostu bola menovaná Viera ONDO-EŠTOKOVÁ.

Dňa 1.6.2007 Mariánovi Ďurčákovi pre 3-násobnú po sebe idúcu neospravedlnenú neúčasť na zasadnutiach zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva v zmysle zákona. Na jeho miesto postúpil Peter Ondo-Eštok s počtom hlasov 105, ktorý sa vzdal a neprijal mandát poslanca. Na jeho miesto postúpila Dana Čochráčová s počtom hlasov 94.

Dňa 24.7.2007 sa Jana Gelžinská vzdala postu poslanca OZ a na jej miesto postúpil Imrich Ďurčák s počtom hlasov 94.

Dňa 28.3.2008 sa Tomáš Matta vzdal postu poslanca OZ a na jeho miesto postúpil Vladislav Vaľko s počtom hlasov 93.

Dňa 21.6.2008 sa u nás konali opakované voľby na starostu obce. Volieb sa zúčastnilo 469 voličov. Platných hlasov bolo 466. Starostom obce sa stal Ing. Ján ŠIMKO s počtom hlasov 303. Protikandidát p. Ignác ĎURČÁK získal 163 platných hlasov.

p.Ľubomír Katančík Ing. sa ku dňu 31.7.2008 vzdal mandátu poslanca a na jeho miesto postúpilp.Geroč Albín ml. s počtom hlasov 92,
Ing. Ľudmila Ivanová sa vydala a jej nové priezvisko je Guľašová.