Starosta:
Ing. Ján Šimko

 

Zástupca:
Guľašová Ľudmila Ing

 

Poslanci:
1. Bodnárová Anna Ing.
2. Ďurčák Ignác
3. Ďurčák Marián
4. Guľašová Ľudmila Ing.
5. Katančík Ľubomír Ing.
6. Pastírová Monika Mgr.
7. Štátniková Silvia JUDr.

 

Hl. kontrolór:
Ing. Eduard Ambro

 

Dňa 27.11.2010 sa konali v Slovenskej republike voľby do orgánov miestnej samosprávy. V obci Ložín sa volieb zúčastnilo 397 (63,92%) voličov. Platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva bolo 384 a pre voľby starostu obce 394.

Voľba starostu:

kandidát č.1 Dana Čochračová 33 platných hlasov
kandidát č.2 Ignác Ďurčák 130 platných hlasov
kandidát č.3 Ing. Ján Šimko 231 platných hlasov

 

Poslancami obecného zastupiteľstva sa stali:
 

1. Ing. Ľudmila Guľašová s počtom hlasov 143
2. Mgr. Monika Pastírová s počtom hlasov 126
3. JUDr. Silvia Štatníková s počtom hlasov 117
4. Marián Ďurčák s počtom hlasov 111
5. Ing. Ľubomír Katančík s počtom hlasov 107
6. Ing. Anna Bodnárová s počtom hlasov 106
7. Ignác Ďurčák s počtom hlasov 104

Náhradníci:

Meno Počet platných hlasov
Albín Geroč 99
Ján Geroč 99
Peter Ondo-Eštok 95
Vladislav Vaľko 95
Viera Ondo-Eštoková 93
Dana Čochračová 91
Ružena Miľková 89
Cyril Pivarník 61
Juraj Lobo 60
Greta Štefanová 59
Elena Iškovská 58
Vlastislav Tkáč 50
Jozef Lojan 49
Tomáš Ďurčák 47
Anton Torma 44
Maroš Roško 43
Karel Zajac 36
Juraj Kalok 31
Terézia Vendrehovičová 26