Starostka obce:

Mgr. Monika   Pastírová

 

Zástupca starostky:

Adriana   Tormová

 

Poslanci obecného zastupiteľstva:

Peter         Ondo-Eštok

Milan        Vaľko, Mgr.

Adriana    Tormová

Oto            Geroč

Lucia        Pivarníková, Mgr.,Ing.

Adriana Marcinová, Ing.

Martina   Danková, Mgr.

 

Hlavný kontrolór:
Ing. Roman Oklamčák

 

Komisia pre kultúru a šport:

Predseda: Adriana Tormová

Členovia: Peter Ondo-Eštok, Jozefína Gömöryová, Ing. Ľubomír Katančík,

 

Komisia pre sociálno – právne veci a zdravotníctvo:

Predseda: Mgr.Ing. Lucia Pivarníková

Členovia: Martina Tormová, JUDr. Silvia Štatniková

 

Komisia na ochranu verejného poriadku:

Predseda: Mgr. MilanVal’ko

Členovia: Oto Geroč, Henrieta Geročová

 

Komisia pre rozvoj obce a životného prostredia:

Predseda:  Martina Tormová

Členovia: Mgr. Martina Danková, Peter Ondo-Eštok, Mgr.Ingrid Körösiová, Ing.Adriana Marcinová, Ružena Miľková

 

Komisia na ochranu verejného záujmu podľa ú.z. 357/2004 z.z.

Predseda: : Mgr. Martina Danková

Členovia: Oto Geroč, Mgr. Ingrid Körösiová 

 


Samospráva 2014/2018


Samospráva 2010/2014


Samospráva 2006/2010