Starostka:
Mgr. Monika Pastírová

 

Zástupca starostky: JUDr. Silvia Štátniková

Poslanci:
1. JUDr. Silvia Štatníková
2. Peter Ondo-Eštok
3. Martina Tormová
4. Vlastimil Vaľko
5. Mgr. Milan Vaľko
6. Mgr., Ing. Lucia Pivarníková
7. Lukáš Bodnár.

 

Hlavný kontrolór:
Ing. Roman Oklamčák

 

 

 

 

Dňa 15.11.2014 sa konali v Slovenskej republike voľby do orgánov miestnej samosprávy. V obci Ložín sa volieb zúčastnilo 439 (69,35%) voličov. Platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva bolo 436 a pre voľby starostu obce 439.

Voľba starostu:

kandidát č.1 Ignác Ďurčák 106 platných hlasov
kandidát č.2 Mgr. Monika Pastírová  265 platných hlasov
kandidát č.3 Ing. Ján Šimko 68 platných hlasov

 

Poslancami obecného zastupiteľstva sa stali:
 

1. JUDr. Silvia Štatníková s počtom hlasov 185
2. Peter Ondo-Eštok s počtom hlasov 155
3. Martina Tormová s počtom hlasov 144
4. Vlastimil Vaľko s počtom hlasov 141
5. Mgr. Milan Vaľko s počtom hlasov 135
6. Mgr., Ing. Lucia Pivarníková s počtom hlasov 132
7. Lukáš Bodnár s počtom hlasov 115

Náhradníci:

Meno Počet platných hlasov
Albín Geroč 109
Mgr. Martina Danková 107
Ľubomír Micák 103
Ignác Ďurčák 102
Ing. Ľubomír Katančík 102
Adriana Tormová 97
Jaroslav Katančík 95
Cyril Pivarník 90
Marián Ďurčák 88
Marek Torma 81
Ján Toľog 79
Mgr. Ondrej Tomko 66
Jozefína Gömöryová 59
Ing., MBA. Mária Šimková 58
Tomáš Ďurčák 56
Michal Kalok 45

 


Samospráva 2010/2014


Samospráva 2006/2010