Dňom 13.10.2015 sme prešli na novú verziu webovej stránky, vzhľad webu sa zmenil minimálne, avšak hlavná zmena nastala  v zmene redakčného systému z ECHELON 2 na CMS WordPress a zmeny technického prevádzkovateľa z WEBEX MEDIA s.r.o. na Stanislav Matej – StM servis . Hlavný prínos je v jednoduchšej správe webovej stránky, optimalizácii a stabilite webovej stránky.  Dúfame, že s novou verziou budete spokojní. V následujúcich týždňoch budeme presúvať kompletný obsah starej webovej stránky ako sú galérie a obsah povinného zverejňovania. Pripadné postrehy nám môžte zasielať na adresu kontakt@stm-servis.sk