OznamDátum
verejna_vyhlaska_dorucovanie_Rozhodnutia_DZN_2022.pdf19.5.2022
Oznamenie_o_ulozeni-Martin_Kalok-3.pdf27.04.2022
Oznamenie_o_zruseni_TP_Fogosova_Alexandra.pdf24.03.2022
Verejna_vyhlaska_vyrub_drevin_Cj_5_2022.pdf16.03.2022
Oznamenie_o_zruseni_TP_Semesova_Alena.pdf02.03.2022
Verejna_vyhlaska_vyrub_drevin_Cj2a3_20222.pdf07.02.2022
Oznamenie_o_zruseni_TP_Blahova_Natalia.pdf28.01.2022
Oznamenie_o_zruseni_TP_Blaho_David.pdf28.01.2022
Verejna_vyhlaska_vyrub_dreviny.pdf21.01.2022
oznamenie_o_ulozeni_Tologova_Kanciova_Bogdan_Balog.pdf10.12.2021
Oznamenie_o _ulozeni_Kalok_Martin-2.pdf6.12.2021
oznamenie_o_ulozeni_3-Pivarnikova_Gabriela.pdf10.11.2021
oznamenie_o_ulozeni_2_Pivarnikova_Gabriela_.pdf08.11.2021
oznamenie_o_uložení _Bogdan_Stefan.pdf04.11.2021
oznamenie_o_ulozeni_Kalok Martin.pdf04.11.2021
oznamenie_o ulozeni_Pivarnikova_Gabriela.pdf04.11.2021