Vyhlásenie verejnej súťaže – prenájom nebytových priestorov
OZNÁMENIE o vyhlásení a VÝZVA na predkladanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov súp. č. 257 v Ložíne, budova bývalej starej školy (oproti kostolu) za účelom otvorenia prevádzky potravín a zmiešaného tovaru

Download (PDF, 951KB)